Fundacions D'Ajuda I Atenció Al Discapacitat Psiquico a L'Hospitalet de Llobregat