Politges Per Cintes transportadores / Fabricacio a L'Hospitalet de Llobregat